Category Archives: Kiến thức về gỗ

Các khái niệm cơ bản về công nghệ sấy gỗ

Công nghệ sấy gỗ và các khái niệm cơ bản Sấy gỗ là một bộ phận quan trọng của lĩnh vực gia công thủy nhiệt gỗ. Ý nghĩa của quá trình gia công thủy nhiệt gỗ trong công nghiệp chế biến gỗ nói riêng và trong nền kinh tế quốc dân rất to lớn. Gia […]